Պրակտիկայի կենտրոն

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> Կենտրոնի իրականացրած անհրաժեշտ և պահանջարկ ունեցող ծառայություններից է ԲՈՒՀ-երի, քոլեջների շրջանավարտներին և այլ մասնագետներին Պրակտիկայի Կենտրոնում ներգրավելը:

Ներկայումս, ԲՈՒՀ-երի, քոլեջների շրջանավարտները ավարտելով ուսումնական հաստատությունը, բավականաչափ չեն տիրապետում գործնական աշխատանքի անհրաժեշտ հմտություններին: 

Երիտասարդ մասնագետներին չեն ընդունում աշխատանքի: Առաջին աշխատանքային փորձ ձեռք բերել չեն կարողանում, ունեցած տեսական գիտելիքները մոռացվում են   կամ հնանում և երիտասարդ մասնագետը որոշակի չափով կորցնում է իր որակավորումը:

Պրակտիկայի կենտրոնը հնարավորություն է տալիս ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների շրջանավարտներին  առավելագույնս յուրացնել աշխատանքային պրակտիկ գործունեության ողջ դաշտը:

Կենտրոնը կնքել է պայմանագրեր մասնավոր և պետական  մի շարք ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների հետ՝ տալով շրջանավարտներին հնարավորություն անցնել պրակտիկա մեր բազմաճյուղ Պրակտիկայի կենտրոնում:

Մանարամասն տեղեկատվություն Պրակտիկայի կենտրոնի մասին կարող եք գտնել մեր կայքում, ինչպես նաև՝ մեզ այցելելով և զանգահարելով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: