Հարկային սեմինար

ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ `  
 <<ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ  ԵՎ  ԻՐԱՎՈՒՆՔ >>  ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

<<Էկոնոմիկա  և  Իրավունք>>  Կենտրոնը  հրավիրում  է  մասնակցել  ամենամսյա  հարկային սեմինարների ` նվիրված    հարկային  և  հաշվապահական  ոլորտները  կանոնակարգող  նոր  ընդունված  օրենքների,  որոշումների,  այլ  օրենսդրական  ակտերի  ներկայացմանը  և  պարզաբանմանը: 
Նախնական  գրանցումը պարտադիր է.
Զանգահարեք ` 091 54 24 81
                        077 54 24 81
                        
010 54 24 81   
                        010 54 74 81