Պրոֆեսիոնալներին և Կազմակերպություններին
 • Տեղեկատվության ապահովում սեմինարների և <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով
 • Որակավորման բարձրացում շարունակական մասնագիատկան զարգացման ծրագրի շրջանակներում
 • Թեստավորում. Կազմակերպության կառավարման անձնակազմի մասնագետների գիտելիքների մակարդակի գնահատում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղա-
վորմանը և կարիերայի աճին           
 • Աջակցության ծրագրեր
 • Խորհրդատվություն
 • Ծառայություններ կազմակերպու-
թյուններին


ԲՈՒՀ-երի եվ քոլեջների  շրջանավարտներին


 • Պրակտիկայի կենտրոն. առաջին աշխատանքային փորձ
 • Շրջանավարտի թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր
 • Տեղեկատվության ապահովում <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ՝ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:

 

Սկսնակներին

 • Ուսուցում և մասնագետների պատրաստում
 • Գործնական աշխատանքի անհրաժեշտ  հմտությունների կատարելագործում
 • Դասընթացների մասնակից շրջանավարտների թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր


Ուրախ ենք Ձեզ ողջունել մեր կայքի էջերում:


 

 


1996 թ.-ից՝ <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնն ակտիվ գործունեությունն է ծավալում՝            բազմակողմնանիորեն  աջակցելով ինչպես պրոֆեսիոնալներին, այնպես էլ  ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների շրջանավարտներին ու  բոլոր նրանց, ովքեր նոր քայլեր են կատարում մասնագիտության ընտրության և վերջինիս  յուրացման հարցում:

 Եթե ցանկանում եք կայանալ որպես բարձրակարգ մասնագետ ու լինել մրցունակ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, ապա`

ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅՆԸ ՃԻՇՏ Է ԵՎ ԱՐԴԱՐԱՑՎԱԾ

Պատահական չէ մեր կարգախոսը՝  

<<ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ԲՈԼՈՐ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ >>:

   Եթե ցանկանում եք աջակցություն ստանալ ամենատարբեր հարցերի և խնդիրների լուծման շրջանակներում՝ կապված Ձեր կրթության, մասնագիտական գործունեության, ինչպես նաև՝ մեր կենտրոնի կողմից մատուցվող բազմազան ծառայությունների  համատեքստում, ապա  վստահաբար կարող ենք փաստել՝

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՐ  ԾՐԱԳՐԵՐԸ  ԿՕԳՆԵՆ ձԵԶ:

 

 Հարգանքներով՝ <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոն