Պրոֆեսիոնալներին և Կազմակերպություններին
 • Տեղեկատվության ապահովում սեմինարների և <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով
 • Որակավորման բարձրացում շարունակական մասնագիատկան զարգացման ծրագրի շրջանակներում
 • Թեստավորում. Կազմակերպության կառավարման անձնակազմի մասնագետների գիտելիքների մակարդակի գնահատում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղա-
վորմանը և կարիերայի աճին           
 • Աջակցության ծրագրեր
 • Խորհրդատվություն
 • Ծառայություններ կազմակերպու-
թյուններին


ԲՈՒՀ-երի եվ քոլեջների  շրջանավարտներին


 • Պրակտիկայի կենտրոն. առաջին աշխատանքային փորձ
 • Շրջանավարտի թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր
 • Տեղեկատվության ապահովում <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ՝ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:

 

Սկսնակներին

 • Ուսուցում և մասնագետների պատրաստում
 • Գործնական աշխատանքի անհրաժեշտ  հմտությունների կատարելագործում
 • Դասընթացների մասնակից շրջանավարտների թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր


Ուրախ ենք Ձեզ ողջունել մեր կայքի էջերում

1996 թ.-ից՝ <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնն ակտիվ գործունեություն է ծավալում՝բազմակողմանիորեն աջակցելով ինչպես պրոֆեսիոնալներին, այնպես էլ ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների շրջանավարտներին ու բոլոր նրանց, ովքեր նոր քայլեր են կատարում մասնագիտության ընտրության և վերջինիս յուրացման հարցում:

Եթե ցանկանում եք կայանալ որպես բարձրակարգ մասնագետ ու լինել մրցունակ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, ապա` Ձեր ընտրությունը ճիշտ է և արդարացված,

Պատահական չէ մեր կարգախոսը՝ <<Մասնագիտական աճի բոլոր աստիճանները >>

Եթե ցանկանում եք աջակցություն ստանալ ամենատարբեր հարցերի և խնդիրների լուծման շրջանակներում՝ կապված Ձեր կրթության, մասնագիտական գործունեության, ինչպես նաև՝ մեր կենտրոնի կողմից մատուցվող բազմազան ծառայությունների համատեքստում, ապա վստահաբար կարող ենք փաստել՝ Աջակցության մեր ծրագրերը կօգնեն ձեզ:

Հարգանքներով՝
<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոն